Prijavnica – 28. letna konferenca 2019

Pošiljanje računa:
Prijavljam osebe

"Izbira članstva v SZKO: SZKO-FO - v kolikor je prijavljena oseba član SZKO kot fizična oseba; SZKO-PO - v kolikor je organizacija iz katere prihaja članica SZKO kot pravna oseba; NE - ni član SZKO; SLO-MED - izberejo člani SLO-MED"
1. oseba
2. oseba
3. oseba

4. oseba