Sekcije

V okviru SZKO deluje 5 interesnih sekcij, ki svoje poslanstvo udejanjajo prek treh ključnih sklopov aktivnosti: mreženje in povezovanje; izvajanja raziskav in anket ter sodelovanje na strokovnih dogodkih. Vodja sekcije, ki ga določi upravni odbor združenja, pripravi letni program dela.

Sekcije so nastale kot odgovor na potrebo članov, da se združujejo glede na panoge. SZKO je odprt za vse želje članov po medsebojnem povezovanju, ne zgolj panožno, temveč tudi ostala posebna področja in interese, kot npr digitalizacija. Upravni odbor ima možnost glede na izkazan interes skupine članov, ustanoviti tudi nove sekcije. Vse članice in člane zato vkljudno vabimo, da svoje ideje in predloge sporočijo na e-naslov: info@szko.si in z veseljem vam bomo odgovorili.

 

SEKCIJA ZA ENERGETIKO

V sekcijo so vabljene pravne osebe s področja energetike. Skladno s priporočili SDH izvajajo samooceno po modelu EFQM in promovirajo uporabo orodij kakovosti. Člani se redno srečujejo na lokacijah članov, kjer si izmenjajo dobre prakse. Sekcija se prvenstveno ukvarja z analiziranjem in spodbujanjem vpeljav integriranih sistemov vodenja v slovenskih energetskih družbah.

Vsako leto ima sekcija tudi svoj modul na Konferenci kakovosti.

predsednik sekcije
mag. Boris Sovič
predsednik uprave, Elektro Maribor

Boris Sovič

»Kakovostnik sedanjosti in prihodnosti je gotovo povezovalec in promotor, gotovo tudi razvojnik in motivator, vsekakor pa eden najožjih sodelavcev najvišjega vodstva družbe. Za slovensko energetiko, ki skrbi za varno, zanesljivo, dostopno in konkurenčno oskrbo prebivalstva in gospodarstva z energijo in energetskimi storitvami, je zato kakovost in odličnost še posebej pomembna.«

 

ZDRAVSTVENA SEKCIJA

Sekcija ima v okviru SZKO najdaljšo tradicijo, šteje tudi največ članov in ima zaradi svoje številčnosti tudi največ prispevkov na Konferenci kakovosti že vrsto let.

predsednik sekcije
prof. Sergej Hojker
predstojnik klinike za nuklearno medicine, Univerzitetni klinični center v Ljubljani

prof. Sergej Hojker

»Kakovost me je od nekdaj zanimala, saj sem čutil osebno in družbeno odgovornost do slovenskega zdravstva. V okviru SZKO bi rad delil svoje izkušnje s kolegi, hkrati pa je to priložnost, da se srečujemo ljudje različnih profilov in skupaj poskušamo najti rešitve. Veliko je tudi dobrih praks, ki jih morda javnost premalo pozna. Želim si, da bi se te prakse razširile po zdravstvu v Sloveniji. S to željo sem prevzel tudi vlogo vodje Sekcije za kakovost v zdravstvu, ki bo preko Združenja povezovala in iskala sinergije.«

 

SEKCIJA ZA PREHRANSKO VERIGO

Sekcija je nastala leta 2016 iz želje po združitvi vseh deležnikov v verigi; od primarnih pridelovalcev, predelovalne industrije do trgovcev in končnega potrošnika. Ponuditi želi ogrodje za izmenjavo težav, izkušenj in dobrih praks ter s tem prispevati k dvigovanju kulture kakovosti, varnosti in odličnosti tudi v tem segmentu. Sekcija je redno zastopana na konferencah s svojim modulom.

predsednica sekcije
Jana Kolenc Muženič
strokovna sodelavka za varno hrano, Skupina Žito.

Jana Kolenc Muženič

»Zame je dober kakovostnik celostna oseba, z iskrenim pogledom na svet, ki zna razmišljati poglobljeno analitično, a loči drevo od gozda, ko je potrebno. Imeti mora neusahljivi vir idej in jasno vizijo, ampak obenem znati postavljati konkretne in postopne cilje, ki korak za korakom dvigujejo nivo razvoja kjerkoli. Dober kakovostnik je kakovostnik vedno in povsod in ima nekakšen »notranji motor«, ki ga vselej sili naprej k boljšemu.«

 

SEKCIJA ZA DRŽAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO

Sekcija je bila ustanovljena leta 2018. Ključno sporočilo sekcije je, da bodo v prihodnosti države, ki bodo uredile kvalitetno delovanje državne uprave, imele veliko prednost pred ostalimi, saj bodo le te lahko nudile svojim državljanom kvalitetnejše usluge hitro in učinkovito. Sekcija je aktivna na področju delovanja in uporabe modela CAF ter izobraževanja za kakovost.

predsednica sekcije
Alenka Burnik
Načelnica Upravne enote Jesenice

 

INDUSTRIJSKA SEKCIJA

Sekcija se je ustanovila v letu 2018. Člani se redno srečujejo na temo uporabe orodij kakovosti v praksi. Predstavljajo primere dobre prakse in so aktivni na Konferenci kakovosti, povezani so tudi na socialnem omrežju LinkedIn.

predsednik sekcije
mag. Aleš Brgelz
direktor Sistema kakovosti, Gorenje.

mag. Aleš Brgelz

»Kakovost ni le naša služba, verjamem, da je vsakemu od nas pomemben del osebnih prepričanj iz zanje smo pripravljeni storiti korak več. Prihodnost SZKO kot takega pa vidim v nadaljevanju uveljavljenih dejavnosti ter uvedbo sodobnih tehnik komuniciranja, ki bodo omogočile članom aktivno izmenjavo izkušenj in mnenj o aktualnih poklicnih izzivih.«