Statut združenja

Potrjen na Občnem zboru 20. 6. 2018