SZKO Sekcija za zdravstvo – Vabilo-vsebina webinarja