Vizija

Biti prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe.

Vrednote organizacijske kulture

 • odličnost
 • strokovnost
 • sodelovanje
 • spoštovanje
 • poštenost
 • ustvarjalnost

Strateške usmeritve

 • Zadovoljstvo članov
 • Odličnost v promociji kakovosti in odličnosti
 • Odličnost v izobraževanju
 • Odličnost v prenosu znanja
 • Odličnost v strateškem svetovanju
 • Odličnost v ocenjevanju in podeljevanju priznanj
 • Odličnost poslovanja

 

V pripravi nov strateški načrt SZKO 2023 – 2027
Strateški načrt SZKO 2016 – 2020