szko logo

ZAKAJ JE EFQM MODEL LAHKO PRAVA OPORA V TEH ČASIH?

Sekcija za poslovno odličnost
Drage članice in člani Sekcije za poslovno odličnost,

SZKO želi tudi v teh časih obrniti pozornost na uporabo EFQM modela.
Ne glede na to, kako daleč na razvojni poti ste in kako dobro model poznate, je model vedno lahko pravi odgovor.

Vabimo Vas, da si v nadaljevanju preberete, kako te koristi vidijo predsednica naše Sekcije in zmagovalci PRSPO Priznanja RS za poslovno odličnost 2016, 2018 in 2019:

Adria Mobil d.o.o.,
GKN Driveline Slovenija d.o.o. in
Lotrič Meroslovje d.o.o.
Urška Habjan,
predsednica SZKO Sekcije za poslovno odličnost

“Živimo v času, ko so spremembe edina stalnica in je zmožnost hitrega prilagajanja nujno. Slednje je v luči trenutne družbene situacije še pomembnejše.
Obvladovanje sprememb, ki se v minulem mesecu razvijajo še hitreje kot sicer, in novih družbenih norm, ki s seboj prinašajo spremenjene vedenjske vzorce ter posledično prilagojene strategije poslovanja, predstavlja izziv za nas vse.
Kljub temu verjamemo, da so podjetja, ki svoje poslovanje kreirajo skladno z modelom EFQM, korak pred ostalimi. Le na osnovi jasno postavljenih vrednot, vizije in strategije ter posledično dobro strukturiranega voditeljstva lahko dovolj hitro sprejemajo pravilne odločitve.”ga. Sonja Gole,
generalna direktorica Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto
PRSPO zmagovalec 2016

“Ne da bi si tega želeli smo bili nenadoma postavljeni na preizkus, kjer smo odličnost našega delovanja testirali tudi v izrednih razmerah. Zahvaljujoč mnogim dejavnikom smo se odzvali agilno in pri tem nas je vodila misel, da »delamo vse, da bi bilo najbolje za vse.«
Koronavirus nas je presenetil, zaznamoval, spremenil naš način življenja in delovanja, a nas hkrati na nek način tudi povezal. Vsi smo se znašli pred novo preizkušnjo, vendar smo s hitrimi  odločitvami, odgovornim delovanjem do sebe in soljudi na vseh področjih in vseh nivojih, samodisciplinirano, solidarno in s sodelovanjem dokazali, da znamo in zmoremo skupaj premagovati na videz nepremagljive ovire. 
Že 17. marca smo se odločili, da začasno zaustavimo proizvodnjo in hkrati vse aktivnosti usmerimo v zagotavljanje zdravja in varnosti zaposlenih in s tem tudi zdravja podjetja. V tem času smo v Adrii Mobil zagotovili vsa potrebna zaščitna sredstva za zaposlene, prilagodili oziroma spremenili delovni proces, prihode na delo, ureditev jedilnice, zagotovili označevalne table in ocenili, da smo dovolj pripravljeni, da zaženemo proizvodnjo, kjer je delo ponovno steklo 7. aprila.
Vendar smo tudi v dneh zaustavitve proizvodnje – ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov – izvajali nujna dela v proizvodnji, se usklajevali z dobavitelji za zagotavljanje repromateriala ob ponovnem zagonu, odpremljali gotove produkte ter sodelovali z distribucijo in prodajnimi trgi. V tem času je bila prvič v zgodovini podjetja izvedena on-line (na daljavo) distribucijska konferenca s predstavitvijo vseh novosti sezone 2021 za vse evropske trge. Tudi na področju razvojnih in investicijskih aktivnosti delo teče praktično brez prekinitev. 
Ponosna sem na vse adriaše, ki so v teh zahtevnih razmerah ravnali odgovorno, skladno s pravili ter na temelju solidarnosti in sodelovanja. Vem, da bomo s takšnim pristopom tudi v prihodnje dosegali odlične rezultate.”


g. Andrej Poklič,
direktor GKN Driveline Slovenija d.o.o.
PRSPO zmagovalec 2018

“Težko poenostavim in rečem, da je poslovanje trenutno postavljeno na glavo, prej bi rekel, da se spreminja in obrača iz ure v uro in da je, bolj kot kadarkoli potrebna velika hitrost in fleksibilnost pri obvladovanju vseh poslovnih procesov. 
V takšni situaciji posebej dobro opazimo razliko dobro zasnovanih in merjenih procesov, saj lahko reagiramo hitro in na osnovi dobrih podatkov, ki jih dobimo iz procesov pravočasno. 
Procesi, ki sledijo logiki poslovne odličnosti se pokažejo v takšnih trenutkih bistveno bolje obvladljivi. Transparentnost in predvsem dobra povezanost med dejavniki in rezultati zagotavlja visoko stopnjo učinkovitosti vodenja in delovanja podjetja v teh nepredvidljivih časih. 
Posebej bi izpostavil ocenjevanje rizikov, ki jih večkrat obravnavamo zgolj teoretično in manjkrat preskusimo v praksi. Tokratna situacija nam je najboljši poligon, da prevetrimo naše procese na tem področju in jih hkrati učinkovito preverimo. 
Covid 19 nam je povzročil številne izzive in nas na nek način obdaril z množico novih spoznanj ter odprl nove poti za drugačni jutri, ki bo, kot poslovna odličnost že opredeljuje, merjena ne samo po finančnih učinkih in donosih, temveč tudi po vrednotah, ki jih sedaj na novo spoznavamo.


g. Marko Lotrič,
generalni direktor Lotrič Meroslovje d.o.o.
PRSPO zmagovalec 2019 

“Trenutne razmere se bodo slej ko prej končale, spremembe, ki so jih s seboj prinesle, pa bodo ostale del nas. Suverenejši bomo pri rabi modernih tehnologij, kar bo pospešilo proces digitalizacije ter tako preoblikovalo naše poslovne procese. Še bolj se bomo zavedeli pomena partnerstev oziroma medsebojnega povezovanja. Predvsem pa se bomo zavedeli naše ranljivosti ter neprecenljivosti sodelavk in sodelavcev.
Ustrezen odziv na spremenjen sistem vrednot v veliki meri zavisi od naše sposobnosti zasledovanja jasno postavljenih ter merljivih ciljev, ki ne obsegajo zgolj finančnih kazalnikov, pri čemer nam je lahko model EFQM v veliko pomoč. 
Iz običajne cone udobja smo prešli na za vse nas novo realnost. Smo bili nanjo pripravljeni? Deloma. Smo jo pričakovali? Nikakor ne – vseeno pa imamo podjetja, ki delujemo skladno z modelom EFQM – dobro postavljene temelje. Številne poslovne prakse, ki so bile do prekratkim zgolj črka na papirju, so danes postale realnost. Opredelitev tveganj ter krizni akcijski načrti so iz teorije prešli v prakso. Jasna in konsistentna komunikacija tako do poslovnih partnerjev kot sodelavk in sodelavcev, reorganizacija delovnih procesov ter prilagajanje naših produktov in storitev pa del vsakdana.
V podjetju LOTRIČ Meroslovje se zavedamo odgovornosti, zato skrb za točnost meroslovnih postopkov prevzemamo tudi v času izrednih razmer. Pri tem nikakor ne pozabljamo za sodelavke in sodelavce, njihovo varnost, vključenost ter posledično informiranost. Kolegij v širši sestavi dnevno komunicira preko video konferenc. Vzpostavljena je komunikacija na daljavo znotraj timov in oddelkov. Prav vsi sodelavci pa z moje strani dvakrat tedensko prejmejo pisno elektronsko sporočilo, v katerem jim podrobneje predstavim trenutno situacijo in načrte za naprej.
Z novimi vsebinami smo nadgradili komunikacijo s poslovnimi partnerji, za katere razvijamo novo produkte in storitve, ki so odraz nastale situacije.
Izzivov je veliko. S ustrezno organiziranostjo in konsistentnostjo pa se slednji zdijo vsaj za spoznanje manjši. In prav v tem se skriva neprecenljiva vrednost modela EFQM, ki nam je trenutno v pomoč bolj kot kadar koli prej, saj zagotavlja, da pri sprejemanju odločitev ne zanemarimo nobenega od še kako pomembnih dejavnikov.”

Vse informacije lahko najdete na spletni strani EFQM nacionalnega partnerja

Javne agencije RS Spirit Slovenija:
https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost

Izkoristimo nastale spremembe za nove poslovno izjemne rezultate!

logo
  • Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • info@szko.si
  • TRR: 02083-0018252371
  • ID za DDV: SI46449990
E-novice
Želite prejemati e-novice SZKO ter vabila na prihajajoče dogodke?

"*" označuje obvezna polja

This field is for validation purposes and should be left unchanged.