16. seja UO – 27.11.2018

Upravni odbor SZKO na svoji 16. seji, ki bo 27. 11. 2018, obravnaval točke po sledečem dnevnem redu:

  1. Pregled aktivnosti (V okviru te točke se bodo člani UO seznanili z imenovanjem novega člana UO)
  2. Potrditev zapisnika prejšnje seje
  3. Poročilo Nadzornega odbora
  4. Razpis EOQ
  5. Poročilo o delovanju SQ
  6. Ocena Konference 2018
  7. Ocena prenove internet strani
  8. Poročilo o delovanju QM
  9. Razno