O združenju

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) povezuje in navdihuje več kot 600 članic in članov. Že od leta 1991 promoviramo in udejanjamo kulturo kakovosti in odličnosti. Kot člani vodilnih svetovnih združenj za kakovost – EFQM in EOQ – smo stičišče najnaprednejših mednarodnih praks. Smo prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe.

 

POSLANSTVO ZDRUŽENJA

Promoviramo in udejanjamo kulturo kakovosti in odličnosti v Sloveniji.

 

VIZIJA

Biti prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe.

 

VREDNOTE

Odličnost, strokovnost, sodelovanje, spoštovanje, poštenost, kreativnost.

 

ZAUPANJE ZAUPANJE ODLIČNOST ODLIČNOST VIZIJA IN CILJI VIZIJA IN CILJI SODELOVANJE SODELOVANJE KREATIVNOST KREATIVNOST

ZAČETEK

Pisalo se je leto 1991. Po razpadu Jugoslavije se je slovensko gospodarstvo soočilo z velikim izzivom: preusmeritev iz trgov bivše Jugoslavije in Sovjetske zveze na trge razvitega sveta, predvsem Evrope, je bil nujna. Vendar pa so razviti trgi zahtevali proizvode in storitve ustrezne kakovosti. To je bilo poglavitno vodilo peščice navdušencev, ki so se zbrali leta 1991 z idejo, da ustanovijo novo Slovensko združenje za kakovost (SZK) – združenje se je preimenovalo v Slovensko združenje za kakovosti in odličnost (SZKO) leta 2009. Cilj ustanovitve novega združenja je bil jasen: SZK naj pomaga slovenski družbi, da po ustanovitvi nove lastne države, izpluje iz težav in krize, ki je nastopila po političnih spremembah in po izgubi večjega dela trgov. Na začetku naše poti smo si zadali cilje:

  • izmenjava strokovnih mnenj,
  • pridobivanje novih znanj,
  • prikaz doseženih rezultatov.

 

ZGODOVINSKE PRELOMNICE

1991 Ustanovni občni zbor SZK 1991 Prvi predsednik SZK Drago Dolenc 1992 Prva Letna Konferenca kakovosti 1992 Prva številka revije Kakovost 1992 Urednik revije Kakovost Andrej Trebar 1994 Dolgoletni predsednik Združenja Jožko Čuk, sedaj častni predsednik 1998 Prvo priznanje SZK 2002 Prva izvedba QM usposabljanja 2005 Prva spletna stran, registracija domene 2009 Preimenovanje SZK v SZKO 2011 Predsednik Združenja Janez Benčina 2012 Prve podelitve SQ znakov 2016 Sprejem strateškega načrta SZKO 2016-2020 2017 Predsednik SZKO postane Marko Lotrič 2018 Celovita prenova revije Kakovost, odgovorna urednica je Tonja Blatnik

27 LET DELOVANJA
500 ČLANOV IN ČLANIC
5 SEKCIJ