Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO)

je neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena na osnovi iniciative civilne družbe s poslanstvom pomagati ustvarjati konkurenčnost in blagostanje.

Njene glavne dejavnosti so:

  • Organiziranje različnih oblik izobraževanja

    (seminarjev, predavanj, študijskih potovanj, javnih tribun) in izmenjave izkušenj (redne letne konference),

  • Informacijska dejavnost

    Izdajanje revije Kakovost in drugih publikacij, predstavitev na internetu

  • Omogočanje različnih oblik medsebojnega sodelovanja članov.

Združenje je tudi član evropskih stanovskih organizacij: