IZOBRAŽEVANJE

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) je središče znanja, druženja in aktivnosti, ki promovirajo in kreirajo razvoj načel kakovosti in odličnosti v vseh sferah življenja.

Program CELOSTNI KAKOVOSTNIK

Kolikokrat bi se lahko bolje odločili, imeli boljše odnose s sodelavci ali vsaj uspešneje rešili konflikte, oblikovali in vodili uspešen tim, spravili v življenje odlične ideje, učinkoviteje komunicirali, če bi le vedeli kako, imeli drugo znanje, drugačne izkušnje…?

+ preberite več

SPREMENI STRES V USPEH!

Ponujamo vam serijo video prispevkov s katero boste znali bolje prepoznati prave vzroke za stres, slabo počutje, nemir, malodušje…
Bolje boste spoznali sami sebe ter postali psihično in čustveno bolj stabilni in močni.

+ preberite več

Uvajanje poslovne odličnosti v podjetja

Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO v vlogi izvajalca vabi k udeležbi brezplačnega sklopa 4. delavnic s področja uvajanja poslovne odličnosti v podjetja, omogočenih s strani SPIRIT Slovenija ter financiranih s sredstvi MGRT.

+ preberite več

Usposabljanje QM – Menedžer kakovosti

Ena od najbolje uveljavljenih harmoniziranih shem je menedžer kakovosti QM. V Evropi je po tej shemi certificiranih več kot 24.000 oseb, v Sloveniji pa smo do sedaj certificirali preko 170 menedžerjev kakovosti.

Menedžer kakovosti pridobi celovito znanje s področja vodenja kakovosti, ki lahko pomaga prav vsaki organizaciji do učinkovitega organiziranja in vodenja procesov, ter celovitega uspešnega poslovanja. Pridobljeno znanje in izkušnje niso primerne samo za predstavnika vodstva kakovosti ali skrbnika sistema kakovosti, pač pa za vse vodilne delavce.

+ preberite več

Usposabljanje EAT za ocenjevalca PRSPO po modelu odličnosti EFQM

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS) organizira dvo-dnevno mednarodno in licencirano usposabljanje za ocenjevalca EFQM (EFQM Assessor Training – EAT).

V dveh dneh bo vaše znanje ocenjeval akreditiran predavatelj, in sicer na podlagi obrazca za veščine in izkušnje. Individualna ocena temelji na vašem prispevku k skupinskemu delu, vaši oceni informacij, vaših povratnih informacijah in pisnih nalogah. Če usposabljanje uspešno opravite, boste usposobljeni za notranjega ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM. Pridobljeno potrdilo dokazuje, da ste pridobili veščine in znanje, potrebne za uspešno samoocenjevanje organizacij.

+ preberite več