Bogastvo Izkušenj in Moč Curriculuma (BIMC)

GZS Dimičeva 13, Ljubljana, 3. december 2019

Timsko delo, komunikacija, trenerstvo, razvoj talentov, medkulturne izkušnje, voditeljstvo, reševanje problemov, obvladovanje stresa in vodenje sprememb, vse to so bili poudarki strokovnega srečanja!

Bilo je izčrpno, navdihujoče in koristno!