Izveden volilni Občni zbor – 20.6.2018

Na včerajšnjem volilnem Občnem zboru je bilo izvoljenih šest novih članic Upravnega odbora SZKO.

Za izvolitev čestitamo:

ga. dr. Andreji Čufar,
ga. Alenki Burnik,
ga. Juditi Rigler,
ga. mag. Katji Kraškovic,
ga. mag. Nataši Gladovič in
ga. dr. Marti Svoljšak