Napoved rednega občnega zbora SZKO 2019

Spoštovani člani Slovenskega združenja za kakovost in odličnost,

Upravni odbor SZKO je dne 14.2.2019 sprejel sklep, da bo redni Občni zbor članov SZKO

16. maja 2019 ob 17:00 na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Vabilo z dnevnim redom in gradivom boste prejeli pravočasno in skladno s statutom.