NOVA VODJA SEKCIJE ZA ZDRAVSTVO

Zdravnica specialistka anesteziologije in perioperativne intenzivne medicine, ki poleg svojega strokovnega dela opravlja funkcijo pomočnice strokovne direktorice za kakovost in vodi Službo za kakovost v UKC Ljubljana, je nova vodja sekcije za zdravstvo pri SZKO. Predstavljamo dr. Dominiko Oroszy, njeno vizijo razvoja sekcije in pogled na stanje kakovosti v Sloveniji.