Povabilo k anketi za evropsko raziskavo Kakovost 4.0

Evropska organizacija za kakovost – EOQ vabi k sodelovanju v med-panožni raziskavi, ki se osredotoča na Kakovost 4.0 in prosi za izpolnitev ankete. Anketa naj bi zahtevala cca. 20 minut vašega časa za izpolnitev prvega dela, ki se nanaša na primere uporabe Kakovosti 4.0 v vaši panogi / področju dela. Drugi neobvezni del vprašalnika terja dodatnih cca. 20 minute in se osredotoča na znanja in delovne sposobnosti (kompetence), ki bodo potrebne za zaposlovanje v bodočnosti.

Podrobnejše informacije o raziskavi najdete na povezavi do ankete (na prvi strani ankete).

Povezava do ankete: https://www.113.vovici.net/se/13B2588B3CFECA57

Rok za izpolnitev ankete: 17. marec 2019