Prijavnica – seminar “Novi načini upravljanja znanja v organizacijah”

Pošiljanje računa:
Prijavljam osebe

"Izbira članstva v SZKO: SZKO-FO - v kolikor je prijavljena oseba član SZKO kot fizična oseba; SZKO-PO - v kolikor je prijavljena oseba iz organizacije, ki je članica SZKO kot pravna oseba; NE - ni član SZKO
1. oseba
2. oseba
3. oseba