Sekcija za zdravstvo - primeri dobrih praks

PANDEMIJA COVID 19
PRIMER DOBRE PRAKSE UKC LJUBLJANA

V času epidemije COVID 19 je UKC Ljubljana ustanovil Telemedicinski center COVID 19, ki je pričel delovati 16.3.2020. Namenjen je spremljanju pacientov z blago obliko COVID 19. Zdravstveno osebje s pomočjo meritev življenjskih funkcij (krvni tlak, telesna temperatura in nasičenost krvi s kisikom) in vprašalnika spremlja zdravstveno stanje pacientov s COVID 19 na daljavo. V primeru poslabšanj le ta pravočasno zazna in ustrezno ukrepa. Sodoben pristop omogoča varno zdravstveno obravnavo pacientov v domačem okolju, razbremenjuje zdravstvene ustanove, omogoča večjo dostopnost do zdravstvenega osebja in zmanjšuje tveganje okužbe zdravstvenega osebja.