Sestanek Strokovnega sveta (SSv) 15.2.2018

Svoj interes za sodelovanje v Strokovnem svetu (SSv) je izkazalo skoraj 40 prisotnih.

V četrtek, 15.2.2018, je v dvorani B na GZS potekal prvi sestanek SSv.

Prisotni so v konstruktivem vzdušju podali veliko predlogov in pobud za delovanje SSv, ustanovitev in delovanje sekcij ter Združenja SZKO.

SSv in SZKO sta tako pridobila novo energijo in dovolj usmeritev za svoje nadaljno delo.

Vsem prisotnim se zahvaljujemo za njihove prispevke in želimo uspešno delo v prihodnje.