IK svetovanje

KAKOVOST POMENI ODGOVORNO DELO S STRANKAMI

Poslovanje podjetja IK svetovanje iz Črnivca sloni na treh stebrih: računovodski servis, davčno svetovanje in izobraževanje. »Ker je kakovost oprav­ljenih storitev vedno na prvem mestu, smo se odločili za zunanjo potrditev našega načina dela prek presoje Slo­venskega združenja za kakovost in odličnost, strokovno usposobljene inštitucije,« pojasnuje direktorica Ida Kavčič. Znak SQ so pridobili leta 2015, dve leti pozneje pa so ga podaljšali. »Uporaba znaka SQ vsekakor pripomore k naši prepoznavnosti,« meni Kavčičeva in dodaja, da vsaka dodatno pridobljena licenca ali certikat vpliva na večje zaupanje tujih poslovnih partnerjev, ki so zelo previdni in zahtevni pri skle­panju poslovnega sodelovanja.