SQ – Slovenska kakovost

ZNAK SQ

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) si prizadeva za dvig kakovosti in uspešnosti gospodarskih in negospodarskih subjektov ter javne uprave z uporabo in vpeljevanjem elementov kakovosti in poslovne odličnosti v delovanje in poslovanje. Ponosni smo, da smo lastnik registriranega znaka SQ – Slovenska kakovost. Znak SQ je simbol prepoznane in preverjene kakovosti izdelkov in/ali storitev, ki pomaga k pospeševanju prodaje in doseganju prodajnih ciljev. Vodi v uspešno poslovanje, je znak vaše prednosti pred konkurenco in predstavlja dvojno promocijo: za podjetje in za Slovenijo.

 

KLJUČNE PREDNOSTI
  • lažja prepoznavnost kakovosti in izvora
  • spodbujanje dviga kakovosti
  • zagotovljena promocija (objava prejemnikov znaka SQ na spletni strani SZKO in v reviji Kakovost);
  • slavnostna podelitev znaka SQ na strokovnih in promocijskih dogodkih;
  • promocija v medijih;
  • navezovanje poslovnih povezav,
  • izmenjava znanja,
  • dostop do širokega nabora strokovnih člankov in mreže strokovnjakov s področja kakovosti preko včlanitve v mrežo SZKO.

Znak SQ je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino pod registrsko številko 9182404. Razvili smo lastne postopke za preverjanje slovenskega deleža in elementov kakovosti, ki so vključeni v postopek presoje za pridobitev znaka SQ. Dokumentacijo in postopke je prepoznala tudi Evropska organizacija za kakovost EOQ, katere član je tudi SZKO, zato je znak SQ priznan tudi na evropski ravni. V konkurenci ponudnikov je kakovost svojih proizvodov/storitev možno izkazati tudi z znakom SQ, ki pomeni odličnost poslovanja, visoko kakovost izdelkov/storitev pretežno slovenskega izvora ter uresničevanje želja kupcev.


ZGODBE USPEHA

Prejemniki SQ znaka

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj

ODLIČNOST IT-REŠITEV ZA UČINKOVITO VODENJE ZAPOSLENIH POTRJUJE PRIDOBLJEN ZNAK SQ

»Naš cilj je digitalizirati celoten proces vodenja zaposlenih, izboljšati učinkovitost delovanja in uspešnost poslovanja vsake organizacije – ne glede na velikost ali panogo. Pri razvoju naših poslovnih rešitev stremimo k najvišji stopnji kakovosti in odličnosti. Pridobljen znak SQ za naše IT-rešitve potrjuje, da je Četrta pot prava pot za digitalno transformacijo poslovanja na področju vodenja in upravljanja zaposlenih, njihovega delovnega časa, kontrole dostopa ter obračuna plač,« argumentira pomembnost znaka SQ pri prepoznavnosti in dodani vrednosti poslovnih rešitev in registracijske strojne opreme podjetja Četrta pot njen izvršni direktor Urban Rozina.

+ preberi več


VSE ZA DOM

TUDI V MAJHNEM PODJETJU SO VEDNO MOŽNE IZBOLJŠAVE

»Certificiranje je dolgotrajen postopek, med katerim se veliko naučiš. Čeprav smo pred certificiranjem menili, da izboljšave v našem malem podjetju niso več potrebne, smo kmalu ugotovili, da je stalen napredek nujen. Samo stalna nadgradnja v vseh fazah zagotavlja nadaljnji razvoj in te sili, da ne zaspiš na lovorikah,« pravi Denis Skok, direktor podjetja Vse za dom.

+ preberi več


MESARSTVO BLATNIK

Mesarstvo Blatnik

IZDELKI SLOVENSKEGA POREKLA SO JIM V PONOS

V podjetju Mesarstvo Blatnik so znak kakovosti SQ, ki so ga pridobili pred 16 leti, nadgradili še z znakom izbrana kakovost za rejo govejih živali, razsek in konfekcioniranje ter proizvodnjo izdelkov iz govejega mesa. K certificiranju po besedah direktorja Roberta Blatnika spodbujajo tudi svoje dobavitelje živine – trenutno je po shemi izbrana kakovost certificiranih 127 rejcev, s kate rimi stalno sodelujejo. »Živino kupujemo od preverjenih rejcev,« pravi Robert Blatnik in dodaja, da za upravljanje kakovosti v podjetju skrbijo vodje oddelkov, vsako leto pa na to temo v sodelovanju z zunanjimi partnerji organizirajo izobraževanje prav za vse zaposlene.

+ preberi več


LOTRIČ MEROSLOVJE

Lotrič meroslovje

POTRDITEV ZNAKA SQ ZA ODLIČNOST MEROSLOVNIH REŠITEV

»Znak SQ predstavlja potrditev kakovosti in odličnosti naših meroslovnih rešitev ter s tem večjo prepoznavnost med našimi poslovnimi partnerji,« pravi Marko Lotrič in dodaja, da bodo z njegovo pridobitvijo lažje uresničevali vizijo »Ko pomisliš na merjenje, pomisliš na LOTRIČ Meroslovje«. S tem se jim bodo odprle možnosti za doseganje večje dodane vrednosti doma ter v tujini ter posledično nadaljnjo rast in razvoj.

+ preberi več


ALUBOMA

Aluboma

VSI IZDELKI S PEČATOM SLOVENSKE KAKOVOSTI

V družinskem podjetju AluBoMa, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo in montažo aluminijastih in PVC-oken, vrat, verand in zimskih vrtov, so znak SQ prvič pridobili leta 2003. Kot meni direktor Borut Zlobec, so želeli z njim svojim izdelkom dodati vrednost in s tem prepoznavnost.

+ preberi več


ATRIUM

Atrium

VSAKDO SE MORA ZAVEDATI KAKOVOSTI SVOJEGA DELA

Atrium – novi interieri izdelujejo pohištveno opremo po naročilu tako za javne objekte kot za bivalne prostore. Certifkat kakovosti SQ, ki ga nosijo vsi njihovi pohištveni izdelki, izdelani po naročilu, so po nekajletnem premoru znova dobili na začetku tega leta. »Na vrhuncu krize, ko so kupci stopnjevali le cenovne pritiske, smo vsa naša sredstva usmerili le v dejavnosti, ki so omogočale golo preživetje podjetja,« se spominja direktor Božo Knehtl.

+ preberi več


IK SVETOVANJE

KAKOVOST POMENI ODGOVORNO DELO S STRANKAMI

Poslovanje podjetja IK svetovanje iz Črnivca sloni na treh stebrih: računovodski servis, davčno svetovanje in izobraževanje. »Ker je kakovost oprav­ljenih storitev vedno na prvem mestu, smo se odločili za zunanjo potrditev našega načina dela prek presoje Slo­venskega združenja za kakovost in odličnost, strokovno usposobljene inštitucije,« pojasnuje direktorica Ida Kavčič.

+ preberi več


HERMI

S STROKOVNOSTJO DOSEGAMO PRIČAKOVANJA. Z INOVATIVNOSTJO JIH PRESEGAMO.

Smo inovativno naravnana družba, ki z razvojem in lastno proizvodnjo izdelkov ponuja celostne rešitve najvišje kakovosti po meri kupcev. Prodajni program pod lastno blagovno znamko Hermi obsega vrhunske strelovode, prenapetostno zaščito, kabelske police in sodobne konstrukcijske sisteme.

NAŠA PREDNOST JE PROFESIONALNOST IN NAŠE VODILO POPOLNO ZADOVOLJSTVO STRANK!

Vsi naši izdelki ustrezajo strogim nacionalnim standardom, ki so usklajeni z evropskimi in mednarodnimi standardi. Uspešno smo opravili testiranje in pridobili vse potrebne mednarodne certifikate.
Na področju zagotavljanja kakovosti in razvoja naših produktov sodelujemo z raznimi inštitucijami in delujemo v okviru ustrezni standardov. Sodelovanje s stroko je izredno velikega pomena, saj tako dosegamo inovacije in napredek v industriji.
Smo kredibilen in aktiven akter na področju standardizacije in član več nacionalnih tehničnih odborov na področju zaščite pred udarom in delovanjem strele. S svojim znanjem in strokovnostjo sodelujemo pri razvoju področja in prenašamo tehnične lastnosti na naše partnerje in kupce, s čimer spodbujamo tudi lasten tehnični razvoj in napredek naših proizvodnih programov.
Poslujemo po najvišjih etičnih načelih, s katerimi gradimo ugled zanesljivega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.
Kakovost materialov je naša konkurenčna prednost. Poslujemo po najvišjih standardih, zato uporabljamo samo kakovostne in trajne materiale.

ZNANJE JE KAKOVOST, KI JO ZAGOTAVLJAMO.
Z znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in inovativnimi idejami izpolnjujemo potrebe in želje strank po visoko kakovostnih izdelkih za zaščito pred udarom strele in preveliko napetostjo. Na področju izdelave kabelskih polic in kabelskih lestev smo dosegli najvišjo kakovost, ki so jo že prepoznali projektanti, izvajalci in končni kupci. Kakovost kabelskih polic E90 je dokazana z uspešno prestanim testiranjem odpornosti v požaru v certificiranem testnem laboratoriju.

»Veseli smo, da kupci zelo hitro prepoznajo kakovost naših izdelkov. To tudi dokazuje, da so naši proizvodi – iz vidika pričakovanj kupcev – na najvišjem nivoju kakovosti in zahtevnosti.« Miran Rauter, direktor

S prodorom na druge evropske trge in tudi na trge izven meja Evrope, nam certifikati omogočajo enostavnejše pridobivanje zaupanja novih strank. Certifikat Slovenska kakovost se je izkazal za dobro izhodišče predvsem na trgih Adria regije, kjer smo vodilni na področju zaščite pred udarom strele in vedno bolj tudi na področju proizvodnje kabelskih polic in konstrukcij.

 + preberi več