szko logo

Lotrič meroslovje

POTRDITEV ZNAKA SQ ZA ODLIČNOST MEROSLOVNIH REŠITEV

»Znak SQ predstavlja potrditev kakovosti in odličnosti naših meroslovnih rešitev ter s tem večjo prepoznavnost med našimi poslovnimi partnerji,« pravi Marko Lotrič in dodaja, da bodo z njegovo pridobitvijo lažje uresničevali vizijo »Ko pomisliš na merjenje, pomisliš na LOTRIČ Meroslovje«. S tem se jim bodo odprle možnosti za doseganje večje dodane vrednosti doma ter v tujini ter posledično nadaljnjo rast in razvoj.

Lotrič meroslovje

PRIMEREN ZA NAJRAZLIČNEJŠA MARKETINŠKA GRADIVA
Lotrič, tudi predsednik SZKO, pravi, da v okviru združenja prizadevajo za sistematičen pristop do znaka SQ. »Prepoznavnost in uveljavljenost znaka v slovenskem prostoru je tista, ki bistveno vpliva na njegovo rabo.« Uporaba znaka je smiselna za marketinška gradiva, kot so tiskani letaki in brošure, spletna stran, dodatek podpisu v e-pošti oziroma na vseh gradivih za komunikacijo z obstoječimi in potencialnimi poslovnimi partnerji.

Zaposlenim v podjetju LOTRIČ Meroslovje postopek pridobiva­nja znaka SQ ni bil tuj, saj so vajeni pogostih postopkov notranje in zunanje presoje, ki jih pri njih izvajajo Urad RS za meroslovje, Slovenska akreditacija in večji poslovni partnerji. Kot pravi sogovornik, ima vsak izmed teh postopkov svoje zakonitosti in pravila ter na edinstven način pripomore k povečanju kredibilnosti njihovega dela in blagovne znamke. »Vsak obisk strokovnjakov je lepa priložnost za usvajanje novega znanja. Pogled od zunaj je dragocena izkušnja in ga vsekakor velja upoštevati,« poudarja Lotrič.

Akreditiran meroslovni laboratorij za kalibracije in kontrolo podjetja LOTRIČ Meroslovje deluje skladno s standardoma 17020 in 17025, ki urejata sistem vodenja. Za vsakega od obeh standardov imajo zadolženega po enega izmed sodelavcev (vodij področja), ki se med seboj dopolnjujeta in sta med drugim certificirana po shemi menedžer kakovosti QM, ki ga v skladu z zahtevami Evropske organizacije za kakovost izvaja SZKO. Od letos so tudi partner mreže EFQM, lani so zaključili reorganizacijo delovnih procesov za doseganje strateških ciljev do leta 2020, trenutno pa so sredi vzpostavitve učinkovitega procesa strateškega upravljanja kadrov.

logo
  • Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • info@szko.si
  • TRR: 02083-0018252371
  • ID za DDV: SI46449990
E-novice
Želite prejemati e-novice SZKO ter vabila na prihajajoče dogodke?

"*" označuje obvezna polja

This field is for validation purposes and should be left unchanged.