Usposabljanje EAT za ocenjevalca PRSPO po modelu odličnosti EFQM

Slovensko združenje za kakovost in odličnost v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje organizira dvo-dnevno mednarodno in licencirano usposabljanje za ocenjevalca EFQM (EFQM Assessor Training – EAT).  Model odličnost EFQM sodi med celovita orodja menedžmenta z več kot 20 letno tradicijo, ki ga uporablja že preko 30.000 organizacij v Evropi.

Po opravljenem usposabljanju boste nadgradili svoja znanja in veščine s področja notranjega in zunanjega ocenjevanja, načel in posebnost modela odličnosti EFQM in ocenjevalne matrike RADAR. Po uspešno zaključenem izobraževanju boste usposobljeni za notranjega ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM.