SEKCIJA ZA PREHRANSKO VERIGO

Sekcija je nastala leta 2016 iz želje po združitvi vseh deležnikov v verigi; od primarnih pridelovalcev, predelovalne industrije do trgovcev in končnega potrošnika. Ponuditi želi ogrodje za izmenjavo težav, izkušenj in dobrih praks ter s tem prispevati k dvigovanju kulture kakovosti, varnosti in odličnosti tudi v tem segmentu. Sekcija je redno zastopana na konferencah s svojim modulom.