Sekcija za prehransko verigo

SEKCIJA ZA PREHRANSKO VERIGO

Sekcija je nastala leta 2016 iz želje po združitvi vseh deležnikov v verigi; od primarnih pridelovalcev, predelovalne industrije do trgovcev in končnega potrošnika. Ponuditi želi ogrodje za izmenjavo težav, izkušenj in dobrih praks ter s tem prispevati k dvigovanju kulture kakovosti, varnosti in odličnosti tudi v tem segmentu. Sekcija je redno zastopana na konferencah s svojim modulom.

predsednica sekcije
Jana Kolenc Muženič
strokovna sodelavka za varno hrano, Skupina Žito.

Jana Kolenc Muženič

»Zame je dober kakovostnik celostna oseba, z iskrenim pogledom na svet, ki zna razmišljati poglobljeno analitično, a loči drevo od gozda, ko je potrebno. Imeti mora neusahljivi vir idej in jasno vizijo, ampak obenem znati postavljati konkretne in postopne cilje, ki korak za korakom dvigujejo nivo razvoja kjerkoli. Dober kakovostnik je kakovostnik vedno in povsod in ima nekakšen »notranji motor«, ki ga vselej sili naprej k boljšemu.«  

 


IO je na 5. seji, ki je bila 24. 5.2016 potrdil predlog ustanovitve sekcije, predlog programa in kandidatko za predsednico sekcije ga. Jano Kolenc Muženič.

Predstavitev aktivnosti in delovanja Sekcije za prehransko verigo.