Sekcija za energetiko

Osnovni namen Sekcije za energetiko je spodbujati kakovost in odličnost med vsemi člani ustanovljene sekcije.

Ustanovitvena seja sekcije za energetiko je bila 7.4.2016.

Osnovni cilji Sekcije za energetiko so predvsem usmerjeni v medsebojno izmenjavo dobrih praks, prepoznati stanje področja kakovosti in odličnosti znotraj organizacij s področja energetike, ter sodelovati na letni konferenci SZKO (»modul ENERGETIKA«).

Znano je namreč, da z uspešnim izvajanjem in izpolnjevanjem zahtev sistemov vodenja v organizacijah, organizacije lažje dosegajo zastavljene cilje in se nenehno izboljšujejo.

Člani Sekcije za energetiko se redno srečujejo na lokacijah članov oziroma lokacij SZKO, kjer si izmenjajo dobre prakse in si pomagajo pri reševanju problemov iz področja kakovosti in odličnosti, hkrati pa se ukvarjajo z analiziranjem in spodbujanjem vpeljav integriranih sistemov vodenja v slovenskih energetskih družbah.

SEKCIJA NA LETNI KONFERENCI SZKO
Referati Sekcije za energetiko na letni konferenci SZKO:

  • 25. letna konferenca – 2016 – referat

  • 27. letna konferenca – 2018 – referat

  • 28. letna konferenca – 2019 – referat

  • 29. letna konferenca – 2020 – referat

VODSTVO IN ČLANI SEKCIJE – ORGANIZACIJE IN NJIHOVI PREDSTAVNIKI

Boris Sovič
Predsednik sekcije

mag. Boris Sovič

Elektro Maribor d.d.
Predsednik uprave
Podpredsednica sekcije

mag. Mojca Kremsar Janžekovič

Elektro Gorenjska, d.d.
Direktorica tržnih projektov
“Kakovostnik sedanjosti in prihodnosti je gotovo povezovalec in promotor, gotovo tudi razvojnik in motivator, vsekakor pa eden najožjih sodelavcev najvišjega vodstva družbe. Za slovensko energetiko, ki skrbi za varno, zanesljivo, dostopno in konkurenčno oskrbo prebivalstva in gospodarstva z energijo in energetskimi storitvami, je zato kakovost in odličnost še posebej pomembna.”

Irena Malenković

Elektro Celje, d.d.
Koordinatorka upravljanja tveganj in ekonomskih analiz

Radko Carli

Elektro Primorska, d.d.
Direktor sektorja za distribucijsko omrežje

mag. Igor Loborec

ELES, d.o.o.
Koordinator direktorja družbe za sisteme upravljanja

dr. Marta Svoljšak Jerman

Petrol d.d.
Direktorica sektorja Trajnostni razvoj, kakovost in varnost

Aleš Buršič

GEN energija d.o.o.
Vodja službe kakovosti

mag. Srečko Bračko

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Pomočnik direktorja

Jože Borovnik

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Predstavnik vodstva za kakovost in okolje
K pridružitvi vabimo vse organizacije iz področja energetike, da se nam pridružijo, saj bomo skupaj lažje dosegali kakovost in odličnost na naši poti uresničevanja.
logo
  • Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • info@szko.si
  • TRR: 02083-0018252371
  • ID za DDV: SI46449990
E-novice
Želite prejemati e-novice SZKO ter vabila na prihajajoče dogodke?

"*" označuje obvezna polja

This field is for validation purposes and should be left unchanged.